تیم ما

دیدار با تیم ما

مجموعه ی “طلوع فیلم” با مدیریت مجرب تولیدی و هنری که هریک تجارب مختلفی در حوزه های تخصصی سینما اعم از گروه ایده پردازی ،نویسندگی ،کارگردانی، فیلمبرداری ،طراحی صحنه ،موشن گرافیک ،تدوین ،جلوه های ویژه سینمایی و …. دارند آماده ی پرداخت و طراحی و اجرای ایده های تبلیغی و هنری شما با زبان سینما است.

مشاوره رایگان و سفارش خدمات